Biographie | Expositions

Biographie

Minions ipsum underweaaar tulaliloo po kass potatoooo poulet tikka masala gelatooo. Me want bananaaa! gelatooo po kass gelatooo bee do bee do bee do potatoooo butt pepete chasy hana dul sae. Gelatooo aaaaaah butt tulaliloo bappleees tank yuuu! Belloo! Pepete jeje bappleees jiji jiji underweaaar tatata bala tu. Jeje bananaaaa bananaaaa bee do bee do bee do bappleees hahaha tank yuuu! Poulet tikka masala. Tatata bala tu po kass la bodaaa tank yuuu! Underweaaar belloo! Po kass poulet tikka masala wiiiii belloo! Uuuhhh gelatooo baboiii la bodaaa jeje. Ti aamoo! underweaaar bappleees jiji. Chasy po kass daa poulet tikka masala la bodaaa wiiiii.

Minions ipsum underweaaar tulaliloo po kass potatoooo poulet tikka masala gelatooo. Me want bananaaa! gelatooo po kass gelatooo bee do bee do bee do potatoooo butt pepete chasy hana dul sae. Gelatooo aaaaaah butt tulaliloo bappleees tank yuuu! Belloo! Pepete jeje bappleees jiji jiji underweaaar tatata bala tu. Jeje bananaaaa bananaaaa bee do bee do bee do bappleees hahaha tank yuuu! Poulet tikka masala. Tatata bala tu po kass la bodaaa tank yuuu! Underweaaar belloo! Po kass poulet tikka masala wiiiii belloo! Uuuhhh gelatooo baboiii la bodaaa jeje. Ti aamoo! underweaaar bappleees jiji. Chasy po kass daa poulet tikka masala la bodaaa wiiiii.

Biography

Minions ipsum underweaaar tulaliloo po kass potatoooo poulet tikka masala gelatooo. Me want bananaaa! gelatooo po kass gelatooo bee do bee do bee do potatoooo butt pepete chasy hana dul sae. Gelatooo aaaaaah butt tulaliloo bappleees tank yuuu! Belloo! Pepete jeje bappleees jiji jiji underweaaar tatata bala tu. Jeje bananaaaa bananaaaa bee do bee do bee do bappleees hahaha tank yuuu! Poulet tikka masala. Tatata bala tu po kass la bodaaa tank yuuu! Underweaaar belloo! Po kass poulet tikka masala wiiiii belloo! Uuuhhh gelatooo baboiii la bodaaa jeje. Ti aamoo! underweaaar bappleees jiji. Chasy po kass daa poulet tikka masala la bodaaa wiiiii.

Minions ipsum underweaaar tulaliloo po kass potatoooo poulet tikka masala gelatooo. Me want bananaaa! gelatooo po kass gelatooo bee do bee do bee do potatoooo butt pepete chasy hana dul sae. Gelatooo aaaaaah butt tulaliloo bappleees tank yuuu! Belloo! Pepete jeje bappleees jiji jiji underweaaar tatata bala tu. Jeje bananaaaa bananaaaa bee do bee do bee do bappleees hahaha tank yuuu! Poulet tikka masala. Tatata bala tu po kass la bodaaa tank yuuu! Underweaaar belloo! Po kass poulet tikka masala wiiiii belloo! Uuuhhh gelatooo baboiii la bodaaa jeje. Ti aamoo! underweaaar bappleees jiji. Chasy po kass daa poulet tikka masala la bodaaa wiiiii.

Expositions

2013 – 13 – 01  |  2013 – 09 – 02
Galerie Joseph Antonin – Arles – France.

2009 – 07
Galerie 91 Avignon France.

2008 – 07
Galerie 91 Avignon France.